Misiunea ASA CONS ROMÂNIA SRL:

  • Satisfacerea cerinţelor clientului, respectând acordurile de furnizare (termenele de livrare/ prestare) şi calitatea convenită
  • Asigurarea condiţiilor necesare pentru obţinerea calităţii impuse de reglementările tehnice,
  • Funcţionarea eficace şi eficientă a organizaţiei, prin optimizarea proceselor din cadrul organizaţiei, aplicarea unor metode adecvate de management
  • Conformarea cu legislaţia şi cu reglementările de mediu, din domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, precum şi din domeniul calităţii, aplicabile activităţilor noastre
  • Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin controlul şi reducerea impacturilor asupra mediului şi prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluarea mediului
  • Reducerea riscurilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională pentru angajaţii noştri, prin organizarea ergonomică a locurilor de muncă şi utilizarea unor echipamente adecvate

Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului integrat de management în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008.

Conducerea ASA CONS ROMÂNIA S.R.L. asigură disponibilitatea politicii sale referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională pentru public.