Elemente TT by ASA Cons Romania

Elemente TT

Acest tip de elemente se foloseşte pentru planşee încărcate cu sarcini mari până la deschideri de 17 m. Capacitatea portantă a acestora se proiectează după necesităţi prin dimensionarea suprabetonării. Variaţia dimensionărilor se poate asigura prin lăţimea plăcii laterale, respectiv înălţimea şi lăţimea nervurilor.

Produse

Din aceeași categorie
Grinzi T in doua ape by ASA Cons Romania