Laborator de grad II

Laboratorul de gradul II al ASA CONS este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi funcţionează conform standardului de referinţă SR EN ISO/CEI 17025, fiind dotat cu echipamentele necesare şi respectând condiţiile de mediu precizate în standardele europene. Această certificare ne autorizează să efectuăm determinări atât pentru propriile produse, cât şi pentru terţi, pentru următoarele profile:

1. BBABP – beton, beton armat şi beton precomprimat

 • Confecţionare epruvete beton
 • Conservare probe – încercări pentru beton întărit
 • Densitate aparentă – încercări pentru beton întărit
 • Densitate aparentă a betoanelor în stare proaspătă
 • Granulozitatea agregatelor conţinute în amestecul de beton
 • Încercări preliminare
 • Lucrabilitatea (consistenţa)
 • Rezistenţa la compresiune – încercări pentru beton întărit
 • Temperatura – încercări pentru beton proaspăt
 • Timp de priză – încercări pentru beton proaspăt

2. M.B.M. – Materiale pentru betoane şi mortare

 • Aspectul şi forma granulelor – încercări pentru agregate naturale, de râu
 • Conţinut de humus
 • Curba granulometrică. Analiza granulometrică prin cernere
 • Densitatea în grămadă în stare uscată şi în stare de umiditate naturală
 • Determinarea masei volumice în vrac. Încercări pentru agregate
 • Densitatea soluţiei de aditivi
 • Părţi levigabile din agregate
 • Rezistenţe mecanice la cimenturi: la 2 zile, 7 zile, 28 zile
 • Stabilitatea cimentului (constanţă de volum). Încercări pentru ciment
 • Starea de conservare – încercări pentru ciment
 • Timpul de priză al cimentului
 • Umiditatea agregatelor
 • Valori medii b/a şi c/a ale granulelor cu dmin> 7.1 mm
 • Verificarea organoleptică

Încercările sunt efectuate cu scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor, conform procedurilor documentate stabilite şi cerinţelor clienţilor, neadmiţându-se abateri de la acestea şi luându- se măsuri pentru prevenirea non-calităţii, identificarea şi înregistrarea tuturor neconformităţilor referitoare la calitate şi realizarea acţiunilor corective şi preventive.

Procese reglementate:

 • Recoltare
 • Păstrarea probelor
 • Identificarea probelor
 • Eşantionare
 • Proceduri Tehnice de Proces – specifice pentru fiecare tip de încercări
 • Înregistrare

Avantajele laboratorului de grad II Asa Cons:

 • Personal de specialitate, cu experienţă, autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii
 • Încercări efectuate conform standardelor europene
 • Emiterea documentelor de atestare, recunoscute în domeniu, sub forma raportului de încercare
 • Elaborarea buletinelor cumulative pe lucrare
 • Întocmirea şi verificarea reţetelor de beton
 • Asistenţă tehnică de specialitate pentru îmbunătăţirea reţetelor